ModMyBox
Schenkhorst 17
3905 VG, Veenendaal

IBAN/SEPA Nummer: NL09INGB0004450897 ING nr. staat onder de naam Martijn Gazenbeek.!
BIC Nummer: INGBNL2A
Banknaam: ING BANK N.V
KVK : 30210460 Utrecht

Afhalen of een afspraak is mogelijk op bovenstaande dagen en tijden, en alleen op afspraak!

Voorraad
Alles wat te bestellen is is op dat moment leverbaar met minimaal 1 stuk.
Producten die in bestelling zijn, zijn momenteel niet op voorraad.
Omdat online orders en reparatie voorraadt niet gekopeld zijn kan het soms voorkomen dat een onderdeel uitverkocht is geraakt, u zult dan op de hoogte worden gesteld hiervan en wat de levertijd is.

Betalingen
Betalingen kunnen worden voldaan door middel van overschrijving & contante betaling bij afhalen.
Zet bij uw betaling uw Ordernummer en Achternaam.
Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
Wij accepteren ook Ideal en Paypal betalingen

Verzenden
Orders worden, nadat de betaling is ontvangen verzonden.
In 99% van de gevallen binnen 1-3 werkdagen (nadat uw betaling is ontvangen.
Mits op voorraad. U kunt de status van uw order altijd volgen bij uw profiel.
Ook wordt u op de hoogte gehouden per email bij elke status verandering van uw order.
ModMyBox is niet verantwoordelijk voor bestellingen die via envelop worden verstuurd. Dit is volledig onverzekerd en voor uw eigen risico.
Kies pakket verzending voor zekerheid van uw product.

Retouren
Na ontvangst van uw bestelling heeft u ten alle tijden het recht om uw aankoop, zonder opgaaf van reden, binnen 8 dagen, na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, ongedaan te maken.
De goederen moeten in de originele onaangebroken verpakking zitten en niet gebruikt zijn.
Houdt er rekening mee dat u zelf de kosten voor het retoursturen draagt.
Na ontvangst zal het aankoopbedrag van de goederen per omgaande aan u terugbetaald worden.
Losse reparatie onderdelen worden niet terug genomen!

Garantie
De garantie voor de producten van ModMyBox die zijn voorzien van fabrieksmatig aangebrachte serienummers, strekt tot kosteloze reparatie, indien binnen 12 maanden na datum van aankoop door ModMyBox een fabricage- of materiaalfout wordt geconstateerd. E.e.a. geschiedt slechts wanneer het defecte product in originele verpakking en compleet wordt geretourneerd.
Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van ModMyBox liggen, komt de garantie te vervallen.
De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.
Garantie voor reparatie van een product word gegeven op de afgesproken reparatie die door ModMyBox is uitgevoerd.

Garantie op reparaties
Bij elke uitgevoerde reparatie ontvangt u een Factuur met daarop de aangegeven garantie termijn. Bewaar deze factuur zorgvuldig zodat u aanspraak kunt maken op eventuele aanspraak hierop.
ModMyBox gaat in overleg met u met uw klacht en zal dan beslissen of hierop recht heeft.

Garantie losse onderdelen
Wij geven geen garantie geven op losse gekochte onderdelen die u zelf gaat vervangen
ModMyBox is niet aansprakelijk voor reparaties die u zelf uitvoert met de door bij ons gekochte producten.

Leveringsvoorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met ModMyBox betreffende de verkoop, levering, reparatie en onderhoud.
Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd. ModMyBox behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Aanbod en bestelling
Alle offertes van ModMyBox, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen.
Prijswijzigingen en tekstfouten voorbehouden.
Afbeeldingen van producten kunnen afwijken.

Bestellen
Bestellingen geschieden via onze website http://www.ModMyBox.nl. Deze worden rechtstreeks door de klant besteld bij de firma ModMyBox in Veenendaal, Nederland. Nadat u uw bestelling plaatst, krijgt u ter bevestiging een e-mail.
Alleen volledig ingevulde bestellingen worden door ons verwerkt. Wij behouden ons het recht voor om een bestelling zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Prijzen
Getoonde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op contante betaling en levering van de firma ModMyBox. De prijzen zijn: inclusief BTW, in Euro´s, en exclusief vracht, onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en typefouten. Transport van de goederen wordt in opdracht van de klant via TPG Post verzonden. Verzending is ten alle tijden in naam van de klant.

Aansprakelijkheid
Voor enige directe of indirecte schade waarvoor ModMyBox in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal ModMyBox niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van ModMyBox.

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht indien de offertes, bestellingen en/of leveranties vanuit en/of in Nederland zijn gemaakt respectievelijk worden verricht.